Waarom je niet zomaar nieuwsberichten op je website kunt plaatsen

Wanneer een tekst een oorspronkelijk en eigen karakter heeft en de zogenaamde stempel van de schrijver erop heeft, dan rust er in de meeste gevallen een auteursrecht op de tekst.

Een tekst mag dus in grote lijnen niet afgeleid zijn van andere teksten en het mag ook niet te simpel zijn. Op nieuwsberichten rust een auteursrecht en dit houdt in dat jij de tekst niet zomaar over mag nemen. In ieder geval niet zonder dat je hier toestemming voor hebt.

Je mag een nieuwsbericht dus niet zomaar op jouw website zetten, maar in sommige gevallen mag het wel. Hierover lees je meer in dit artikel.

Wat zijn nieuwsmedia?

Waar het vroeger voor iedereen overzichtelijk was, heb je nu zoveel media dat het lastig kan zijn om een echt nieuwsmedia te herkennen. Vroeger had je radio, tijdschriften, kranten en daarna televisie. Met de komst van het internet en alle blogs en YouTube filmpjes is het erg lastig. Dat iemand af en toe over een actueel onderwerp schrijft wil niet zeggen dat diegene een nieuwsmedium genoemd mag worden.

Feiten berusten niet op creativiteit. Een feit is een feit en daar kan geen auteursrecht op rusten. Ook niet als de schrijver enorm veel tijd of moeite kwijt was met het achterhalen van de feiten. Een feit mag je dan dus ook altijd overnemen, ook als er sprake is van een auteursrechtvoorbehoud. Dit houdt alleen wel in dat je je eigen tekst dient te schrijven. Je mag immers alleen de feiten overnemen en niet de creativiteit. In deze gevallen zou een bronvermelding niet nodig zijn, maar wel zo netjes en vriendelijk.

Heeft een nieuwsmedia een auteursrechtvoorbehoud aangemaakt? Dan mag je niks overnemen van de website. Dit voorbehoud kan eenmalig op de website geplaatst zijn en hoeft dus niet bij elk los artikel te staan om van kracht te zijn.

Wanneer mag je nieuwsberichten wel overnemen?

Nieuwsmedia mogen, zonder toestemming te vragen, actuele nieuwsberichten van andere nieuwsmedia overnemen op hun website. Dit komt van de zogeheten persexceptie op auteursrecht. Belangrijk is om te weten dat het hier enkel om de tekst gaat. Het overnemen van foto’s mag niet. Aan de andere kant mogen tv-programma’s wel beelden overnemen van een ander programma. Hier zitten natuurlijk wel de nodige voorwaarden aan vast.

Als er geen sprake is van voorbehoud en jouw website is een nieuwsmedium, dan mag je een bericht (gratis) overnemen. Hierbij moet je wel altijd de persoonlijkheidsrechten van de schrijver in acht nemen. Dit houdt in dat je hierbij gebruik moet maken van bron en naamsvermelding. Let op: Deze teksten mogen niet (te veel) aangepast worden. We spreken dan namelijk van verminking van de tekst.

Weet je niet of een site een officieel nieuwsmedium is en of jij dus de tekst mag overnemen of niet, dan is de makkelijkste oplossing om het even te vragen. Maak een eventuele overeenkomst altijd schriftelijk zodat hier later geen problemen over kunnen ontstaan.

Mag je niet overnemen? Verwijs dan naar het artikel of citeer er een stukje uit.