Hoeveel inkomstenbelasting moet je betalen?

Iedereen met een baan moet inkomstenbelasting betalen en dat is een feit waar we niet per se blij mee zijn. De vraag is vooral hoeveel inkomstenbelasting we moeten betalen en op die vraag gaan wij antwoord proberen te geven.

Belastingschijven en boxen

De hoogte van de inkomstenbelasting die je moet betalen hangt samen met verschillende zaken zoals bijvoorbeeld je inkomen en je vermogen. Je loon valt onder box 1 en heeft een eigen belastingschijf die samenhangt met de hoogte van je loon.  Aanmerkelijk belang zoals bijvoorbeeld aandelen vallen in box 2 en als je eigen vermogen hebt dan valt dat in box 3, deze verschillende boxen hebben verschillende belastingschijven die ook nog eens per jaar verschillen. 

Je ziet dat er niet zomaar een hapklaar antwoord is voor de vraag hoeveel je dan precies betaald of moet gaan betalen.

Kortingen op de inkomstenbelasting

Om het uitrekenen van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting nóg makkelijker te maken zijn er ook nog bepaalde kortingen die je eventueel kunt krijgen. De bekendste kortingen zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. 

Op je loonstrook staat sowieso de algemene heffingskorting vermeld en of er van die korting gebruik gemaakt wordt. Zo niet dan kan het gelukkig altijd nog achteraf want het is uiteraard zonde om belasting te betalen over heel je inkomen wanneer je daar korting op kunt krijgen.

Wanneer moet je aangifte doen?

Je moet aangifte doen van inkomstenbelasting wanneer je een inkomen hebt in Nederland of je hier woont of in het buitenland is daarbij niet belangrijk. Aangifte doe je voor 14 juli van het jaar volgend op het belastingjaar waarvoor je aangifte doet. Achteraf is tot 5 jaar na aangifte nog bezwaar tegen de aanslag in te dienen.

Over het algemeen krijg je een brief van de belasting waarin staat dat je aangifte van je inkomen moet doen en waar je het kunt doen. Ook zal er in deze brief staan voor welke datum de aangifte bij de belasting binnen moet zijn als is er uitstel aan te vragen waardoor er wat meer tijd is.

Variabelen bij je inkomstenbelasting

Zoals je ziet zijn er vrij veel variabelen waardoor het lastig is een antwoord te geven op de vraag wat je aan inkomstenbelasting gaat betalen. Ook al hebben 2 mensen hetzelfde loon dan nog kan de een meer of minder betalen dan de ander puur door eigen vermogen of winst of verlies uit aandelen. 

Bij concrete vragen over de inkomstenbelasting is het misschien een goed idee om contact op te nemen met de belastingtelefoon. De mensen die daar werken hebben toegang tot een interne zoekmachine en hebben meer antwoorden op belasting gerelateerde vragen.

Zeker als je zelf je aangifte doet is op tijd om hulp vragen verstandig. We willen tenslotte geen verkeerde aangifte doen want er zijn weinig dingen die vervelender zijn dan geld terugkrijgen en dat even later weer terug te moeten betalen.