Hoe werd het nieuws vroeger gepresenteerd?

Tegenwoordig zijn er verschillende kanalen via welke je heel makkelijk op de hoogte gehouden kan worden van het laatste nieuws. Hiervoor hoef je alleen maar op het internet te kijken. Of je kunt de krant open slaan die iedere dag op de mat komt vallen. Kun je je voorstellen hoe het zou zijn als deze wegen er allemaal niet zouden zijn? Vroeger was het verspreiden van het nieuws niet zo makkelijk als tegenwoordig. Het nieuws werd op hele andere manieren gepresenteerd. Maar hoe ging dat dan precies? 

Het nieuws voor het ontstaan van de krant

Voordat de krant was ontstaan werd het nieuws op twee verschillende manieren verspreid. Een van deze manieren was het voorlezen van afzonderlijke berichten die op vaste tijden voorgelezen werden. Deze manier van nieuws presenteren werd alleen gebruikt op het moment dat er iets belangrijks was gebeurd in de wereld. 

De dingen die dan gepresenteerd werden hadden dan betrekking op natuurrampen, of de dood van een van de heersers. Het waren berichtgevingen waarvan de heersende elite vonden dat deze gedeeld moesten worden. 

Een andere manier waarop verhalen van de wereld werden gedeeld, was door de reizende artiesten en muzikanten. Zij namen verhalen van de rest van de wereld mee. Vaak was het zo dat dit de enige kennis was die ze kregen als het om verhalen ging van over de hele wereld. 

Het verspreiden van het nieuws in de oudheid

Het verspreiden van het nieuws in de tijd van Julius Caesar werd de acta diurna geïntroduceerd, Dit waren dagelijkse berichten die in steen gesneden werden. Toen dit in steen geschreven stond, werden deze op publieke plaatsen als pleinen opgehangen. Op die manier kon iedereen die daar passeerde op de hoogte blijven van de dagelijkse berichten. 

Toch was het niet heel gewoon dat iedereen op die manier het nieuws mee kon krijgen. Het meest gewone volk kon in die tijd over het algemeen helemaal nog niet lezen en schrijven. Dit werd opgelost door het bijzetten van plaatjes bij de nieuwsberichten. 

Op die manier was het toch mogelijk om als analfabeet toch het laatste nieuws te blijven volgen. Als je geluk had was er ook iemand die op vaste tijden het nieuws voor ging lezen. Op die manier kon je het nieuws ook aanhoren. Hiervoor hoefde je dan niet te kunnen lezen of schrijven. 

De eerste verschijnselen van de krant

In de 17e eeuw werd het idee opgevat dat er met drukpersen gewerkt zou kunnen worden bij het verspreiden van het nieuws. Pamfletten konden hierdoor makkelijker gemaakt worden en ze konden veel sneller verspreid worden. 

Hierdoor kreeg het gewone volk ook het nieuws te horen. De gedrukte pamfletten werden verspreid. En bij de mensen die niet konden lezen werd het nieuws dan voorgelezen. Dit werd gedaan door mensen die wel konden lezen.

Later werd het verspreiden van het nieuws verder uitgebreid door het overwaaien van koffiehuizen. De arbeiders die daar dagelijks kwamen bespraken het nieuws en lazen het voor aan de arbeiders die niet konden lezen.