Een nieuwsbrief, wat mag je wel en niet versturen?

Een nieuwsbrief is eigenlijk de ideale wijze om correspondentie met je klanten te onderhouden, ongeacht de soort van onderneming. Toch is het iets waar veel bedrijven vaak tegenop zien. Zonde, want een goed geschreven nieuwsbrief zorgt werkelijk voor meer interactie. Ook vanuit de klant zelf. Ze zullen je minder snel vergeten wanneer je af en toe op een prettige manier iets van je laat horen. Het is hierbij het allerbelangrijkst dat het op een manier gebeurt die de klant als aangenaam ervaart. Wanneer dit niet het geval is, zullen ze geneigd zijn om op zoek te gaan naar de button waarmee ze zich uitschrijven. Om het je makkelijker te maken, bieden wij hier enkele do’s en don’ts wanneer het aankomt op het schrijven van een goede nieuwsbrief

Schrijf vanuit het perspectief van de lezer en niet vanuit jezelf

Je mag ervan uitgaan dat de ontvanger van je nieuwsbrief geïnteresseerd is in de actuele ontwikkelingen van je onderneming. Je moet je echter wel realiseren dat zij graag willen weten wat jij voor hún kan betekenen. Wil je ze als klant houden, dan horen ze dus graag wat voor nieuwe dingen hun als klant te wachten staan. Interne veranderingen in je onderneming zijn van ondergeschikt belang.

Laat de tekst niet de overhand nemen en maak gebruik van afbeeldingen

Een nieuwsbrief is iets wat je klant bovenal zal lezen wanneer hij ’s avonds of ’s ochtends zijn inbox controleert. Speel hier in je opmaak en formulering op in! Korte en leesbare zinnen zijn pakkender en aangenamer voor de lezer. Relevante afbeeldingen, welke bovendien ook niet iedere nieuwsbrief identiek zijn, kunnen net zo waardevol zijn als tekst. Pas bovendien ook op met een te lange titel, want op een smartphone is vaak maar plek voor een paar woorden in de titelregel.

Stuur liever regelmatig een korte nieuwsbrief als eens in de zoveel tijd een lange

Wanneer een nieuwsbrief schrijven nog geen gewoonte is binnen je onderneming, zal deze af en toe ongetwijfeld vergeten worden. Ga dan tegen het instinct in om alle nieuwtjes in een grote nieuwsbrief te stoppen. Klanten zijn veel sneller geneigd korte kleine regelmatige updates te lezen dan uitgebreide nieuwsberichten. Probeer er dus echt een gewoonte van te maken af en toe iets compacts en hapbaars van je te laten horen naar je nieuwsbrieflezers.

Zorg voor een reden om tot het einde te lezen en sluit niet abrupt af

Als je jouw klanten beloont wanneer ze je nieuwsbrief volledig uitlezen, zal dit tot meer interactie leiden. Mocht je dus een leuke actie of wellicht zelfs een kortingsbon aanbieden, plaats deze dan liever aan het einde van je nieuwsbrief dan aan het begin. Wanneer je dit al wel in de titel hebt aangekondigd zullen je klanten geneigd zijn de volledige nieuwsbrief te lezen. De kans is dan groot dat ze op iets zullen stoten wat ze in een ander geval overzien zouden hebben.